נמצא ב:

נצרות / הכנסיות הקתוליות המזרחיות

מספרם של חברי הכנסיות הקתוליות המזרחיות בארץ עולה על מספר חברי הכנסייה הקתולית-לטינית. נסיבות היסטוריות, פוליטיות וכלכליות  הובילו אותם לבקש את חסות הוותיקן ולהתנתק מכנסיות האם. במקביל לשמירה על זיקה מלאה לוותיקן ברומא, שומרים הקתולים המזרחים על מסורותיהם ועל טקסיהם הייחודיים. מרבית הכנסיות המזרחיות מקיימות נוכחות בארץ הקודש ולכמה מהן קהילות מאמינים גדולות. אף שרוב הקהילות מקיימות את התפילה בערבית ניכרת השפעה לטינית על התפילות ועל המנהגים.