A man explaining to a group about the place they are in

עדשה

על אודות המרכז

עדשה: מרכז ירושלים למפגש בין-דתי' מספק לקבוצות בין-דתיות (בהרכבן או בתחומי העניין שלהן) מחו"ל חוויה חינוכית מאוזנת ומעניינת בישראל. זהו פרויקט חדשני המעודד גילוי אישי באופן חווייתי – ביקור באתרים, לימוד טקסטים, השתתפות בהרצאות ובמפגשים עם מנהיגים דתיים מקומיים וביקורים בעמותות מקומיות. כל אלה מהווים תמריץ לדיונים עמוקים בנושאים תיאולוגיים, היסטוריים ועכשוויים.

פרויקט עדשה (ובערבית, עדסה) מאפשר למשתתפיו לחקור את שורשיהם הנוצריים, המוסלמיים או היהודיים ולהבין לעומקם נושאים עקרוניים בתחומי הדת, התרבות, הרוח והחינוך בחברה הישראלית והפלסטינית. כל זאת לצד התמודדות עם סוגיות מעמיקות של אמונה, עמים ולאומיות נוכח המורכבות האזורית רבת-הפנים.

Rossing Center logo

משך התכנית וקהל היעד

Rossing Center logo

הסמינרים נבנים לפי צורכי המוסד: אורך התכנית גמיש, מסמינרים של חצי יום ועד שבועיים ויותר, והיא מותאמת הן לקבוצות אשר מבקרות באזור בפעם הראשונה הן למבקרים חוזרים.

התכנית מיועדת לקהילות, לאוניברסיטאות, לקבוצות דתיות ובין-דתיות ולקבוצות אחרות מחו"ל אשר מעוניינות לחוות ביקור ייחודי ומרובה נרטיבים בישראל ובפלסטין.

צוות התכנית

אופיר ירדן, מנהל התכנית

ophir@rossingcenter.org

התכניות המוצעות

 • דת ופוליטיקה:
  מהם שני הנרטיבים, הישראלי ופלסטיני, בנוגע למהות הסכסוך? כיצד אפשר להבין לעומק את המרכיבים הדתיים והפוליטיים של הסכסוך? אילו מיזמים בין-דתיים לפיוס קיימים?
 • האמונות של ארץ הקודש:
  יהודים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים – הדומה והשונה.
 • כתבי הקודש וארכיאולוגיה: 
  חינוך יהודי, נוצרי ומוסלמי – ללמד על עצמנו ועל האחר: עיון בכתבי הקודש של שלוש הדתות, ושימוש בארכיאולוגיה ככלי לביסוסם של אלה.
 • פיצול הדרכים: יחסי יהודים ונוצרים לאורך השנים:
  היחסים המורכבים בין היהדות לנצרות – מקור הקונפליקט בין הדתות, לצד הפיוס שאנו עדים לו בשנים האחרונות.
 • ההיסטוריה של ארץ הקודש: 
  חקר מעמיק של היבטים רחבים של ההיסטוריה, אשר הצטברו יחדיו במרחב גאוגרפי "מצומצם".
 • דת ורוחניות:
  חקירה של הרוחניות המורכבת שהפכה את הארץ למוקד עלייה לרגל.
 • חינוך דתי בארץ הקודש: 
  כיצד מלמדים את הדת בקרב אוכלוסיות הנוצרים, המוסלמים והיהודים בישראל ובפלסטין? מהם היתרונות של הוראת הדתות ב-'ארץ ההיסטוריה'?

כל התכניות כוללות:

 • בחינה של אתרים הקדושים ליהדות, לנצרות ולאסלאם מזווית היסטורית ורוחנית.
 • לימוד הטקסטים הקדושים, לעתים באתרים עצמם.
 • מפגשים עם מנהיגים ואקטיביסטים דתיים.
 • מפגשים עם אקטיביסטים פוליטיים ואנשי החברה האזרחית.
 • אירוח ביתי.
 • ביקור באתרים בעלי מתח דתי ופוליטי.
Rossing Center logo

המשתתפים מספרים

Rossing Center logo
Rossing Center logo

אופיר ירדן - מנהל תכנית מרכז "עדשה"

Rossing Center logo

ADASHA From the Participantsאופיר מנהל את מרכז עדשה (בערבית "עדסה"), אשר יוצר ומוביל סיורים לימודיים בישראל/פלסטין לקבוצות בין-דתיות מחו"ל. הוא מרצה בכיר בלימודי יהדות וישראל במרכז ירושלים של אוניברסיטת בריגהם (BYU) ומלמד במספר אוניברסטאות ומכללות אחרות בירושלים. כמו כן, אופיר הוא מורה דרך מוסמך ומכשיר מדריכים ומורי דרך אחרים בנשואי יהדות ואסלאם מאז שנות ה-90. בעל ניסיון עשיר בנושאים בין-דתיים, שכן הוא הפעיל וריכז תכניות מעורבות רבות, ולאחורנה החל בהוראת קורסי דת וטרנספורמציה של קונפליקט. נולד בארה"ב ומתגורר בירושלים מאז שנת 1978.

השותפים שלנו

Rossing Center partners
Rossing Center logo

מאמרים ועוד

Rossing Center logo
James Walters

Evaluating Interfaith Encounters: A Decade of Student Engagement with Israel and Palestine – Artical bu James Walters, London School of Economics. (2024) 

The Balfour Declaration: From Imagining a State to Re-imagining Majority-Minority Relations in Jewish Thought and the Jewish State – Article by Ophir Yarden, Director of ADAShA. In: Walters, James (ed.), Religious Imaginations: How Narratives of Faith are Shaping Today's World. (2018)

Covering Religion in Israel and Palestine: Columbia school of Journalism reporters, articles and daily dispatches from ADAShA study tour. (2019)

In Tel Aviv, Jews join with Muslims in vigil mourning New Zealand dead : Article by Jonathan Harounoff, Columbia Journalism School Participant, written during ADAShA study tour (2019)

The Subjectiveness of Seeing :  Reflections from Jessica Foster, after participating in an intensive ADAShA seminar (2018)

Godland: A Reporting Journey to Israel and Palestine. Columbia school of Journalism articles and daily dispatches from ADAShA study tour. (2018)

The Land: Covering Religion in Israel and Palestine. Columbia school of Journalism articles and daily dispatches from ADAShA study tour (2014)

Covering Sacred Ground. Columbia school of Journalism articles and daily dispatches from ADAShA  study tour (2011)