A Talit on top of Talmud books

יהדות

למד/י עוד על היהדות ויהודים בארץ הקודש

  • All
  • חגים
תשעה באב

תשעה באב הוא יום תענית יהודי, המסמל את שיא תקופת האבלות של ימי בין המצרים* היא נחשבת לתענית החמורה והחשובה מבין ארבעת התעניות המתייחסות לחורבן …

התוכן זמין בשפות אחרות

תוכן זה זמין לעת עתה באנגלית ובערבית. נמשיך לעדכן בדף הפייסבוק שלנו כאשר יהיה זמין גם בעברית. תודה וסליחה על אי-הנוחות, מרכז רוסינג לחינוך ולדיאלוג