A group of students and their facilitators outside in the Givat Ram campus

בית מפגש

אודות התכנית

מטרת העל של התוכנית היא לעודד קמפוס מכיל ומגוון, ולקדם תרבות של שיח בקרב סטודנטיות וסטודנטים בעלי אמונות, תרבויות, דתות ורקעים שונים. התוכנית שמה דגש מרכזי על לימוד הדתות ומבקשת להנכיח את השיח הבין-דתי כמרכיב מרכזי וחשוב במפגש, לצד מרכיבי זהות נוספים כמו לאום, תרבות, מגדר, משפחה ועוד. את הפרויקט מוביל 'מרכז רוסינג לחינוך ולדיאלוג' בשיתוף עם מוסדות אקדמיים בהם הוא פועל.

Rossing Center logo

בית מדרש ללימוד בין-דתי

Rossing Center logo

בית מפגש הוא בית מדרש ללימוד, דיאלוג ומפגש משמעותי באוניברסיטה, המזמין סטודנטיות וסטודנטים, ערבים ויהודים מדתות שונות, דתיים חילוניים ומה שביניהם – להכיר, ללמוד, לשוחח, להיפגש וליצור יחד מרחב משותף. התוכנית מפעילה קבוצות של למידה ושיתוף, בהן המשתתפות והמשתתפים ילמדו על עצמם, על אחרים בקבוצה ועל הרקע האישי, התרבותי והדתי שלהם.

מעגלי שיח

מעגלי שיח – בנוסף לתוכנית הלימודית, אנו מקיימים תוכנית להכשרת מנחי מעגלי שיח ברחבי הקמפוס, על מנת לקדם את מרחבי המפגש והשיח בין יהודים וערבים. במסגרת התוכנית הסטודנטים והסטודנטיות מקבלים כלי הנחיית קבוצות ודיאלוג רב-תרבותי.

logo

פעילויות לציבור הרחב

logo

בית מפגש גם מארגן מפגשי דיאלוג בין -דתיים לקהל הרחב מחוץ לקמפוסים באוניברסיטה. מפגשים אלה פתוחים לכל מי שמעוניין בדיאלוג בין-דתי וישראל-פלסטיני. התוכנית מציעה מבחר רב של כלים, טקסטים, גישות ותכנים לקהל בירושלים ומחוצה לו.

צוות התכנית

גל אבלגון – מנהלת התכנית
ג'ון מונייר – רכז התכנית

גלילה למעלה