Two women looking at each other

מעורבות

כ-10,000 איש ואישה לוקחים חלק בפעילויות מרכז רוסינג בכל שנה. הודות להתעניינות גוברת של אנשי מפתח בפעילויות הארגון, ועם אפשרויות רבות להרחבת העשייה, למרכז רוסינג יש את היכולת להגיע לעוד אנשים ולקהילות רבות. הצטרפו אלינו למסע לבניית חברה משותפת על ידי מעורבות ותמיכה בארגון!

תרמו

Three women smiling

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לאחד הארגונים המובילים בתחום המפגשים בין יהודים, נוצרים ומוסלמים, ישראלים ופלסטינים. אנו זקוקים לתרומתכם על מנת שנוכל להמשיך ולהרחיב את מגוון הפעילויות שלנו. כל סכום שיתרם יופנה לפעילויות לבניית חברה משותפת ויתקבל בברכה .

Rossing Center logo

הזמינו הרצאה או סיור

Rossing Center logo

בואו לשמוע עלינו ועל העשייה והניסיון שלנו בקידום דיאלוג וחינוך בין-דתי  בארץ הקודש. אנחנו מציעים מגוון הרצאות וסיורים ממשיים ווירטואליים הניתנים להתאמה עבור כל סוג של קבוצה. אתם מוזמנים ליצור קשר לצורך קבלת מידע נוסף!

Group of teachers together holding hand
Rossing Center logo

הצטרפו לקהילת מרכז רוסינג ושתפו את סיפורנו!

Rossing Center logo
two teachers showing a picture and smiling

קהילת מרכז רוסינג הארצית והבינלאומית גדלה! אנחנו מוזמנים אתכם להצטרף אלינו באמצעות הפלטפורמות הדיגיטליות השונות של הארגון, על ידי קבלת דיווחים תקופתיים באמצעות ניוזלטר, ובהשתתפות באירועים פתוחים לקהל. כמו כן, אתם מוזמנים לשתף תוכן של המרכז ברשתות החברתיות ובמפגשי קהילה שלכם. עזרו לנו להפיץ את המסר החשוב של חברה משותפת!

התנדבות/התמחות

קיימות אפשרויות רבות להתנדבות/התמחות בארגון. זו ההזדמנות לשתף פעולה עם אחד הארגונים המובילים בארץ וללמוד ממומחים בתחומי הדיאלוג הבין-דתי והחינוך הרב תרבותי. אנו מזמינים אתכם לשלוח קורות חיים ומכתב היכרות לכתובת הבאה:

Two people hugging nad smiling