נמצא ב:

נצרות / קהילות נוצריות בארץ הקודש

"הכנסיות המזרחיות" קיבלו על עצמן את החלטות שלוש המועצות האקומניות הראשונות אך דחו את החלטות מועצת חלקדון בשנת 451. בכך פרשו מהכנסייה האורתודוקסית שאימצה גם את החלטותיהן של ארבע המועצות האקומניות הבאות ומרכזה בביזנטיון (קונסטנטינופול). פרישתן של הכנסיות המזרחיות הביאה ליצירת מגוון כנסיות שחבריהן לא דיברו יוונית: הכנסייה הארמנית, הכנסייה הסיריאנית, הכנסייה הקופטית והכנסייה האתיופית. הן נקראו כנסיות לא-חלקדוניות ומכונות גם הכנסיות המונופיזיטיות, שכן פרשו מהכנסייה הביזנטית על רקע ויכוח בנוגע לאחדות טבעו (פיזיס) של ישוע. גם הכנסייה האשורית של המזרח, שפרשה בזמן מועצת אפסוס בשנת 431, נכללת בקבוצת הכנסיות המזרחיות.