אנו מודים מקרב לב לכל תומכינו ותורמינו על נדיבותם!

תרומתכם מסייעת לנו להמשיך ולמלא את משימתנו למען קידום חברה מכילה לכל הקבוצות הדתיות, האתניות והלאומיות בארץ הקודש.

שקיפותמרכז רוסינג לחינוך ודיאלוג מדווח על פי החוק הישראלי על כל מימון מישות מדינית זרה. בשנת 2019 ו2020 מרכז רוסינג קיבל מימון של $8000 בכל שנה מהשגרירות האמריקאית בישראל לתכנית "דיאלוג וזהות". עמותת מרכז רוסינג התחייבה להשתמש בתרומות הללו לצורך תכנית "דיאלוג וזהות" בלבד.

אנו מחויבים להמשיך בפיתוח העבודה שלנו בשותפות עמכם.


אם ברצונך לתמוך בעבודתנו, צור עמנו קשר:

 info@rossingcenter.org 

טלפון: 972-2-676-4103+

פקס: 972-2-676-4324+


להלן הארגונים אשר נמנים מבין תורמינו, בעבר ובהווה:

Alliance for Peacebuilding
Washington DC, USA
http://www.allianceforpeacebuilding.org/

American Jewish Committee
New York, USA
http://www.ajc.org

Chicago Jewish Federation
Chicago, USA
http://www.juf.org

Church of Sweden
Uppsala, Sweden
http://www.svenskakyrkan.se

Deutsche Verein vom Heiligen Lande
Köln, Germany
http://www.heilig-land-verein.de

Diocese of Rottenburg-Stuttgart
Rottenburg, Germany
http://www.drs.de/startseite.html

Diocese of Hessen-Nassau
Bickenbach, Germany
http://www.imdialog.org/

Evangelische Kirche im Rheinland
Düsseldorf, Germany
http://www.ekir.de

Evangelische Kirche von Westfalen
Bielefeld, Germany
http://www.ekvw.de

Evangelisches Missionswerk in Deutschland
Hamburg, Germany
http://www.emw-d.de

Gimprich Family Foundation
New York, USA

ICCO & Kerk in Actie
Utrecht, Netherlands
http://www.kerkinactie.org
and http://www.icco.nl

Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. MISEREOR
(Foreign Political Entity)
Aachen, Germany
http://www.misereor.de

Kindermissionswerk "Die Sternsinger"
Aachen, Germany
http://www.sternsinger.org

Kirche in Not
Königstein, Germany
http://www.kirche-in-not.org

Missio Aachen
Aachen, Germany
http://www.missio-aachen.de

Perlin Family Foundation
Virginia, USA

Pruzan-Abrams Family Foundation
Seattle, USA

Strauss Investments Ltd
Israel

US Embassy,
israel
https://il.usembassy.gov/
The Rossing Center received $8,000 in 2019 and 2020 from the US Embassy towards our Dialogue and Identity project.