אנו מודים מקרב לב לכל תורמינו על תמיכתם הנדיבה!
תרומתכם מסייעת לנו למלא את משימתנו לקידום חברה מכילה לכל הקבוצות הדתיות, האתניות והלאומיות בארץ הקודש. אנו מחויבים להמשיך בפיתוח העבודה שלנו בשותפות עמכם.
להלן הארגונים אשר נמנים מבין תורמינו, בעבר ובהווה:

American Jewish Committee

כתובת: New York, USA
אתר: http://www.ajc.org/

Chicago Jewish Federation

כתובת: Chicago, USA
אתר: http://www.juf.org

Church of Sweden

כתובת: Uppsala, Sweden
אתר: http://www.svenskakyrkan.se

Deutsche Verein vom Heiligen Lande

כתובת: Köln, Germany
אתר :http://www.heilig-land-verein.de

Diocese of Rottenburg-Stuttgart

כתובת: Rottenburg, Germany
אתר: http://www.drs.de/startseite.html

Evangelische Kirche im Rheinland

כתובת: Düsseldorf, Germany
אתר: http://www.ekir.de

Evangelische Kirche von Westfalen

כתובת: Bielefeld, Germany
אתר: http://www.ekvw.de

Evangelisches Missionswerk in Deutschland

כתובת: Hamburg, Germany
אתר :http://www.emw-d.de

Gimprich Family Foundation

כתובת: New York, USA

ICCO & Kerk in Actie

כתובת: Utrecht, Netherlands
אתר: http://www.kerkinactie.org וגם http://www.icco.nl

Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. MISEREOR

כתובת: Aachen, Germany
אתר: http://www.misereor.de

Kindermissionswerk "Die Sternsinger"

כתובת: Aachen, Germany
אתר: http://www.sternsinger.org

Kirche in Not

כתובת: Königstein, Germany
אתר: http://www.kirche-in-not.org

Missio Aachen

כתובת: Aachen, Germany
אתר: http://www.missio-aachen.de

Strauss Investments Ltd

Israel